ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 1/2566 05 กันยายน 2566 58
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 06 สิงหาคม 2566 140
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 1/2566 28 มิถุนายน 2566 261
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 4/2565 16 มิถุนายน 2566 186
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 22 พฤษภาคม 2566 149
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 4/2565 30 เมษายน 2566 4621
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 3/2565 20 เมษายน 2566 4697
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 27 กุมภาพันธ์ 2566 213
กำหนดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 3/2565 23 มกราคม 2566 312
ผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 2/2565 14 ธันวาคม 2565 263
Loading...
Loading...