บริการป้องกันไวรัสและความปลอดภัย

เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต เช่น ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต สำนักได้จัดเครื่องแม่ข่ายสำหรับการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและการปรับปรุงระบบปฏิบัติการเพื่อปิดช่องโหว่ของระบบ รายละเอียดดังนี้

บริการติดตั้งโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส NOD32 (เฉพาะเครื่องผู้ใช้ภายในสถาบัน)

ติดต่อขอรับบริการได้ที่   Help desk : หมายเลขโทรศัพท์ (662) 727-3777

Loading...
Loading...