บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

 

สามารถใช้งานได้ที่ portal.office.com

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ ได้นำบริการ Microsoft Office365 มาให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ซึ่งมีบริการต่างๆ ดังนี้

• Mail - เครื่องมือสื่อสารในรูปจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีเนื้อที่ 50 GB

• Calendar - ปฏิทินการนัดหมายต่างๆ

• People - ข้อมูลรายชื่อของเพื่อน ซึ่งสามารถเพิ่มข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สร้างรายบุคคล (Create Contact) หรือ รายกลุ่ม (Create Group)

• Newsfeed - ช่องทางการสื่อสารเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร

• OneDrive - พื้นที่เก็บข้อมูลบน cloud ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล 1TB ต่อบัญชีผู้ใช้

• Site - สร้างไซต์ส่วนตัวหรือปรับใช้เป็นรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานกลุ่ม

• Office Online - สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ผ่านหน้าเว็บได้ เช่น Word, Excel , PowerPoint 


การเข้าใช้งาน

นักศึกษาเข้าใช้งานด้วย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โดยสามารถใช้งานได้ตลอดไปแม้จะสำเร็จการศึกษาแล้ว

บุคลากรเข้าใช้งานด้วย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- สามารถใช้งานได้ที่ portal.office.com

-- คู่มือการใช้งานเบื้องต้น --


กรณีที่ลืมหรือต้องการเปลียน Password 
 สามารถไปแก้ไขได้ที่  https://ams.nida.ac.th
เข้าสู่ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่

Loading...
Loading...