ลืมรหัสผ่าน

 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรสถาบัน กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถคลิกที่ Link ด้านล่าง 

เพื่อเข้าสู่ระบบสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยระบบจะได้ส่ง E-mail ( E-mail สำรองของท่าน เช่น @gmail,@hotmail เป็นต้น)  

ให้ยืนยันความการเปลี่ยนรหัสผ่าน  เมื่อตอบยืนยันแล้วระบบจะยกเลิกรหัสผ่านเดิมและสร้างรหัสผ่านใหม่ให้

*กรณีที่นักศึกษาหรือบุคลากร ลืม  E-mail สำรองของท่าน สามารถสอบถามได้ที่ help desk โทร. (662) 727-3777

 

ลืมรหัสผ่าน / Forgot Password  

student

 

staff b

 

• กรณี ลืมรหัสผ่าน สำหรับนักศึกษา

• กรณี ลืมรหัสผ่าน สำหรับบุคลากร

 

 

 

 

 

Loading...
Loading...