คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 

  

ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ?

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน แต่สามารถจำข้อมูลที่ให้ไว้ในขณะที่ขอ NetID ได้ สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านทางเว็บไซต์ ที่นี่  หากจำข้อมูลไม่ได้ให้ติดต่องาน HelpDesk โทร. 02-727-3777-8

   

เมื่อไหร่ที่ต้องใช้ SSL VPN ?

ใช้เมื่อต้องการเข้าถึงฐานข้อมูลห้องสมุด เมื่ออยู่นอกเครือข่ายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น

   

ก่อนการใช้งาน SSL VPN ต้องทำอย่างไร ?

กรณีนักศึกษาต้องใช้ NetID ส่วน เจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ ใช้ email @nida.ac.th เพื่อเข้าใช้งาน VPNเข้าไปที่ URL https://vpn.nida.ac.th

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ SSL VPN ศึกษาได้จาก http://itc.nida.ac.th ที่เมนู “บริการสำหรับนักศึกษา” หัวข้อ “ SSL VPN”

   

สามารถใช้ SSL VPN บน IPhone/IPAD ได้หรือไม่ ?

ยังไม่สามารถใช้งาน SSL VPN ผ่านทาง IPhone/IPAD เนื่องจาก ระบบปฏิบัติการของ IPhone/IPAD ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม JAVA Runtime Environment (JRE) ได้

 

NetID

 

ทำไมต้องมี NetID ?

นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำเป็นต้องมี NetID ก็เพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
• สามารถเข้า webmail ของนักศึกษา (https://portal.office.com/) ได้
• สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ของสถาบันได้
• สามารถเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (Lab Walk-in) ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 9 ได้
• สามารถพิมพ์งานโดยผ่านระบบ Smart Printing
• สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักบรรณสารการพัฒนาได้

 

การลงทะเบียนสมัคร NetID หากระบบแจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องทำอย่างไร ?

ให้นักศึกษาติดต่อ Helpdesk ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือ โทร. 0-2727-3777 เพื่อตรวจสอบข้อมูล และหากพบว่าข้อมูลในระบบขอ NetID ไม่ถูกต้องขอให้นักศึกษาติดต่อที่กองบริการการศึกษา เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลในระบบทะเบียนนักศึกษา จากนั้นให้นักศึกษารอประมาณ 1 ชม. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องส่งจากระบบทะเบียนนักศึกษามายังระบบขอ NetID แล้วถึงจะสมัคร NetID ได้

 

หากลืม Password ต้องทำอย่างไร ?

ไปที่ https://ams.nida.ac.th/accountsrv/ad_getpassword.asp เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านโดยระบุข้อมูลสำหรับตรวจสอบและรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ

 

ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน ...หากลืมคำถามที่ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน จะทำอย่างไร ?

ให้นักศึกษานำบัตรนักศึกษามาติดต่อที่ Helpdesk ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี เพื่อสอบถามคำถามสำหรับที่เปลี่ยนรหัสผ่านที่เคยกำหนดไว้

 

NetID ของนักศึกษาใช้ได้ถึงเมื่อไร และหากต้องการใช้ต่อต้องทำอย่างไร ?

•  นักศึกษาสามารถใช้ NetID ได้จนถึงวันที่นักศึกษาจบการศึกษา หรือพ้นสภาพนักศึกษาทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการลาออก หรือการให้ออก  เป็นต้น 
•  หากต้องการต่ออายุ NetID ให้ติดต่อที่สำนักบรรณสารเพื่อการพัฒนาและชำระเงิน 2,000 บาทต่อปี  โดยจะสามารถใช้บริการของห้องสมุด  บริการ Wi-Fi และ บริการ webmail ของสถาบันได้เท่านั้น

 

หากเป็นศิษย์เก่าที่ไม่เคยมี NetID และต้องการขอใช้งาน NetID จะต้องทำอย่างไร และใช้บริการใดได้บ้าง ?

ให้ศิษย์เก่าติดต่อที่สำนักบรรณสารเพื่อการพัฒนาและชำระเงิน 2,000 บาทต่อปี โดยจะสามารถใช้บริการของห้องสมุด บริการ Wi-Fi และ บริการ webmail ของสถาบันได้เท่านั้น เช่นกัน

 

สอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติม

   
Loading...
Loading...