NIDA University Application

NIDA UApp หรือ NIDA University Application 

โดย NIDA UApp เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับธนาคารกรุงไทย  เป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงระบบหรือสารสนเทศต่างๆบนอุปกรณ์พกพา ที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ซึ่งในขั้นแรกได้เปิดการใช้งานแล้วคือส่วนของVirtual ID ใช้แทนบัตรนักศึกษาเพื่อใช้บริการด้านต่างๆ ของสถาบัน และส่วนของ News & Event การอัปเดตข่าวสารและ กิจกรรมภายในรั้วสถาบัน นอกจากนี้ NIDA UApp ยังสามารถเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการชำระเงินผ่าน QR Code ที่ร้านค้า จึงขอเชิญชวนให้นักศึกษาทุกท่าน ดาวน์โหลด NIDA UApp มาใช้งานเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ จากธนาคารกรุงไทย

 

 

 

 

Install NIDA UApp

 

android

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

DOWNLOAD APPLICATION

 

ios

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

DOWNLOAD APPLICATION

 

หากมีปัญหาในการติดตั้งหรือการใช้งาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Help desk อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 9 โทร. (662) 727-3777

 

 

 

Loading...
Loading...