บริการ Double A Fast Print

Self-Service Printing โดย Double A

สำนักได้เปลี่ยนจาก NIDA Smart Printing System (NIDA SPS) เป็น Self-Service Printing จาก Double A เรียกว่า Double A Fast Print  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา พรินต์ง่าย ได้ดังใจ

สั่งพรินต์ ผ่าน APP มือถือ Download Application : App Store (ios) และ  Play Store (Android)

หรือผ่านเว็บไซต์บน PC : https://www.doubleafastprint.com

จ่ายเงินผ่านระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ Line Pay, True Money Wallet, K-Plus, Prompt pay, Credit & Debit Cards, Shopee Pay

จุดบริการภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พิกัด 4 จุดบริการพิมพ์

  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Walk-in Lab สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารสยามฯ
  • สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร (ห้องสมุด) ชั้น 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร
  • อาคารนวมินทร์ฯ ชั้น 2
  • อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 9  

Download คู่มือการใช้งาน Double A Fast Print

พบปัญหาการใช้งาน Call Center โทร.1759 กด 3

หรือ Line@ ID : @fastprint

(ในช่วงเวลา 08.30-17.00 น.)
Loading...
Loading...